יש תקופות של אי וודאות כשאנו מרגישים מתח ורוצים לשחרר אותו,
תרגיל פשוט וקצר שמסייע להורדת מתחים: 

054-6880446